Aanmelding door cliënten

U kunt inlichtingen inwinnen bij de leden van Psynet over mogelijke behandelingen, wachttijd en andere vragen.

Voor de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Hierin moet vermeld staan voor welke hulp u verwezen wordt, (dus Basis of Gespecialiseerd), plus een vermoeden van een diagnose. Voor het verdere verloop kijkt u bij de afzonderlijke behandelaars.