GGZ

Veranderingen in de behandeling van psychische klachten per 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts of bij de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zij kunnen zelf behandelen. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

Een cliënt wordt op basis van de volgende criteria behandeld:

 • Huisarts + POH: behandeling van klachten die niet meteen een diagnose nodig hebben.
 • Generalistische Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen. Er is een onderscheid tussen zorgproducten:
  • Basis Kort : 4 tot 5 sessies (294 minuten)
  • Basis Middel: 6 of 7 sessies (495 minuten)
  • Basis Intensief 9 à 10 sessies (750 minuten)
  • Basis Chronisch (753 minuten)

Een cliënt mag per jaar twee zorgproducten afnemen met een verschillende diagnose.

Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

-gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;

-een vorm van e-Health. (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen);

-een combinatie van gesprekken en e-Health.

 • Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen. Hier mag langer behandeld worden.

Binnen Psynet behandelen de aangesloten zorgverleners cliënten in de verzekerde  zorg (Basis en Gespecialiseerde zorg) en de niet verzekerde zorg. Daarnaast behandelt Hilda van Assen ook cliënten vanuit de aanvullende verzekering.

KOSTEN GGZ in 2017

De behandelingen in de GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering.

Voor zorg in de GGZ geldt  het eigen risico van uw zorgverzekering.

Binnen de aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Keuzevrijheid voor zorgbehandelaar

De keuzevrijheid voor de zorgverleners is afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekering. De zorgbehandelaar van uw keuze declareert de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar. Of u ontvangt zelf een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Vragenlijsten

Om de voortgang van de behandeling te meten worden vragenlijsten aangeboden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen bent u verplicht deze in te vullen.