Hilda van Assen KlimOp!

 

Hilda van Assen                        Beeldend vak therapeut

 
Adres Henri Dunantstraat 68, 7721 HS Dalfsen, telefoon 0529 430791
Website/Email www.atelierklimop.com, klimopdalfsen@home.nl
Registratie Register NVPA, RBCZ, FVB, NVBT.


Werkterrein trauma en verliesverwerking, psycho-sociale problematiek,

identiteitsproblematiek, trauma in verband met seksueel geweld, faalangstreductie.
Methoden non-verbale beeldende therapie, EMDR, ouderbegeleiding
Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen
Groepstrainingen weerbaarheid Verf je Sterk!
Openingstijden dinsdag t/m donderdag
Aanmelding per telefoon of per mail

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is psychotherapie met beeldende middelen. Vaak is het moeilijk om onder woorden te brengen wat precies het probleem is of waar wat vandaan komt. Door letterlijk vorm te geven kunnen patronen inzichtelijk worden gemaakt en ook worden veranderd. Deze therapie is geen ‘knutsel”les, maar een volwaardige therapievorm die zich richt op mensen met psychosociale problemen.

In mijn praktijk werk ik met beeldende middelen zoals klei, verf, krijt, steen en allerlei tekenmaterialen.

Beelden kunnen meer zeggen dan duizend woorden. Soms zijn woorden niet genoeg of zijn er niet genoeg woorden om iets uit te drukken of te begrijpen. Beelden kunnen dan verhelderend werken.

Gevoelens worden in beeld gebracht en door woorden aan het beeld te geven wordt het iets van jezelf waar je mee aan de slag kunt.

Het doel van de therapie

Het doel van de beeldende therapie is het ontwikkelen van expressiemogelijkheden waardoor problemen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hiermee kan een veranderingsproces op gang worden gebracht.

Na erkenning en verwerking kunnen problemen worden losgelaten waardoor weer evenwicht kan ontstaan. Het zelfoplossend vermogen wordt versterkt.

De praktijk van Hilda van Assen