Korrie van den Ende  In de branding  
"In de branding"   

  

Korrie van den Ende gezondheidszorgpsycholoog

 
Adres Gezondheidscentrum De Borgh, Ruitenborghstraat 30, 7721 BD Dalfsen
tel 0529-430494
website www.psychologiepraktijk-dalfsen.nl
emailadres: info@psychologiepraktijk-dalfsen.nl
Registratie gezondheidszorgpsycholoog BIG, psychosynthesetherapeut, andragoog
Werkterrein Psychologische begeleiding van individuele problematiek, zoals onzekerheid, angst, depressie, overspannenheid, ernstige ziekte/handicap, traumatische ervaringen, verlies en rouw, relatieproblemen, identiteits-, persoonlijkheids-, levensfase- en zingevingsproblematiek.

Individuele begeleiding/behandeling kan afhankelijk van de diagnose, zowel buiten de verzekerde zorg, als in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (GB GGZ) als in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S GGZ) plaatsvinden.

Wat betreft de Specialistische GGZ vindt die behandeling dan plaats binnen 1nP. Zie hiervoor: www.1np.nl

Relatiegesprekken en relatietherapie (dit valt niet onder de verzekerde zorg)

Coaching t.a.v. werkproblematiek (dit valt niet onder de verzekerde zorg)

Doelgroep Volwassenen en (echt)paren
Openingstijden maandag t/m donderdag overdag
op deze dagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30
en van 13:00 tot 17:00.
Aanmelding telefonisch of via email
Wachttijden Circa 4 weken
Tarieven verzekerde zorg: afhankelijk van uw zorgverzekeraar.
niet verzekerde zorg: uurtarief €90,-

Mijn methode van werken is gebaseerd op:

 • Andragogie: veranderingskunde in de breedste zin.
 • Gezondheidszorgpsychologie: de psychologie m.b.t. het begeleiden van mensen in het kader van hun levensproblemen en hun beperkingen.
 • Psychosynthese: een methode om je innerlijke vrijheid te vinden en daardoor je eigen weg te kunnen gaan in het leven en zo meer jezelf te worden.

Daarnaast heb ik mij verder geschoold in: Gestalt, Voice Dialogue, Focussing, Emotioneel lichaamswerk, Pessopsychotherapie en relatietherapie o.a. Emotionally Focussed Couple Therapy

In de sessies start ik vanuit datgene wat nu bij jou leeft. Van daaruit pakken we thema’s op, die met de kern van de problematiek verbonden zijn. In de sessies spreek ik jou aan op je eigen wil en verantwoordelijkheid. We werken met gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen aan bewustwording, het oplossen van blokkades en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, nieuw gedrag, zodat je handen en voeten kan geven aan wat je leert.

In mijn werkwijze staat respect voor jou, als uniek mens, centraal.

In de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen:

 • gesprekken
 • “luisteren naar lichaamstaal”
 • uitspelen van subpersonen
 • werken rond beelden en dromen
 • geleide fantasie
 • lichaamswerk
 • tekenen/schilderen
 • schrijven

De praktijk van Korrie van den Ende