Wie zijn wij?

De therapeuten en psychologen die in Psynet Dalfsen samenwerken zijn:

Hilda van Assen beeldend- en gesprekstherapeut
Dickey Bos gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
Korrie van den Ende gezondheidszorgpsycholoog en psychosynthesetherapeut
Addy Korteweg gezondheidszorg- en lichaamsgericht psycholoog

Wij hebben ieder onze eigen praktijk en werken daarnaast samen.

Het samenwerkingsverband Psynet bestaat sinds januari 2006. Onze samenwerking is ontstaan omdat we alle vier in dezelfde plaats werken en elkaar als collega's willen steunen en inspireren. Wij hebben verschillende werkervaringen opgedaan en verschillende opleidingstrajecten gevolgd. Wij leren van elkaars kennis, inzicht en kunde, kortom van elkaars deskundigheid. Door onze samenwerking willen wij de kwaliteit van onze hulpverlening verhogen.

Onze samenwerking bestaat uit:

  • naar elkaar doorverwijzen, indien nodig
  • elkaar raadplegen
  • samen groepstrainingen ontwikkelen
  • werkoverleg
  • het bespreken van vakinhoudelijke thema's
  • het volgen van en reageren op ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg
  • samenwerken met huisartsen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners in Dalfsen e.o.